Mózgiem metra jest Centralna Dyspozytornia, zlokalizowana na terenie Stacji Techniczno-Postojowej Kabaty. Stanowiska dyspozytorskie kontrolują ruch pociągów, działanie urządzeń energetycznych oraz urządzeń sanitarnych i mechanicznych. Pracę urządzeń energetycznych nadzoruje dyspozytor energetyczny wyposażony w komputerowy system zdalnego sterowania szwajcarskiej firmy SAUTER. System, zbudowany w oparciu o układy mikroprocesorowe, kontroluje i zapewnia szybkie sterowanie wszystkimi urządzeniami elektrycznymi i trakcyjnymi. Jednostka centralna systemu, zainstalowana w Centralnej Dyspozytorni, zbiera informacje o stanie nadzorowanych urządzeń oraz dokonuje analizy tych danych.

Za prawidłowe prowadzenie ruchu pociągów oraz bezpieczeństwo posażerów odpowiada dyspozytor ruchu, który ma do dyspozycji:

  • komputerowy system monitorowania ruchu pociągów pozwalający na lokalizację każdego z nich na trasie metra,
  • system TV przemysłowej umożliwiającej obserwację stacji,
  • system łączności przewodowej i bezprzewodowej zapewniającej łączność z dyżurnymi poszczególnych stacji,
  • brygadami ratownictwa technicznego, maszynistami pociągów na trasie oraz służbami miejskimi  - policją, strażą pożarną i pogotowiem ratunkowym.

Ze względu na wagę tej funkcji, stanowisko dyspozytora jest zdublowane. Informacje nadchodzące z poszczególnych obiektów oraz polecenia wydawane przez dyspozytora przedstawiane są na monitorze w postaci tekstowych list dialogowych lub w formie graficznej. Praca wszystkich urządzeń zapisywana jest do banku danych.