emka-wpis

Projekt i budowa II linii metra od stacji Rondo Daszyńskiego do stacji Dworzec Wileński

Ogłoszenie o zamówieniu SIWZ + załączniki Informacja o możliwych miejscach składowania urobku_1 Informacja o możliwych miejscach składowania urobku_2 Oświadczenia o dysponowaniu nieruchomościami Informacja o proteście + kopia protestu Informacja o proteście + kopia protestu2 Informacja o proteście + kopia protestu3 Pismo Nr 1 – odpowiedzi na pytania Wykonawców Rozstrzygnięcie Protestu HYDROBUDOWA POLSKA S.A. Rozstrzygnięcie Protestu ALCATEL…

emka-wpis

Dostawa 35 pojazdów sześciowagonowych metra

86_zawiadomienie_2.pdf (119.5 KiB) 86_zawiadomienie.pdf (235.6 KiB) 86_wybor.pdf (256.5 KiB) Treść ogłoszenia o zamówieniu przekazanego Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Treść zmiany ogłoszenia o zamówieniu przekazana Urzedowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich Ogłoszenie o zamówieniu Zmiana ogłoszenia o zamówieniu Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Załączniki do SIWZ Specyfikacja Techniczna Załącznik nr 1 do Specyfikacji Technicznej Załącznik nr 1a…