emka-wpis

SPECJALISTA W BIURZE KADR I SZKOLEŃ

Opis stanowiska: Prowadzenie akt osobowych i dokumentacji pracowniczej zgodnie z obowiązującymi przepisami, Obsługa procesów związanych z zatrudnianiem oraz rozwiązaniem umów o pracę, Rozliczanie czasu pracy pracowników Ewidencjonowanie planów urlopowych, zwolnień lekarskich oraz innych absencji, Koordynacja w zakresie ważności terminów  badań lekarskich pracowników, Obsługa PPK Przygotowywanie raportów i zestawień kadrowych. Wymagania: Wykształcenie wyższe lub średnie –…

emka-wpis

DYSPOZYTOR ELEKTROWOZOWNI

Opis stanowiska: Przyjmowanie i wydawanie pojazdów do/z ruchu pasażerskiego zgodnie ze sporządzonym rocznym planem przeglądów i napraw pociągów metra, oraz tygodniowym planem techniczno – ruchowym elektrowozowni. Praca w równoważnym systemie czasu pracy. Obsługa urządzeń w elektrowozowniach. Sporządzanie dokumentów, raportów, sprawozdań i zestawień. Archiwizacja dokumentacji dyspozytorskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymagania:           Wykształcenie średnie techniczne (mile…

emka-wpis

SPECJALISTA W BIURZE ZAOPATRZENIA I GOSPODARKI MAGAZYNOWEJ

Opis stanowiska: Organizacja pracy w wypożyczalni narzędzi, Utrzymanie sprzętu, urządzeń i narzędzi w stałej gotowości do pracy i sygnalizowanie o każdej niesprawności zagrażającej bezpieczeństwu, Odbiór materiałów, urządzeń i narzędzi pod względem ilości i jakości lub współdziałanie w odbiorze jakościowym, Sporządzanie planów zakupów narzędzi i urządzeń na podstawie zapotrzebowania złożonego przez komórki organizacyjne Metra Warszawskiego Sp….

emka-wpis

WARTOWNIK

Opis stanowiska: Wykonywanie zadań ochrony fizycznej obiektów Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Zakres obowiązków określony ustawą o ochronie osób i mienia oraz rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami wewnętrznymi. Praca z bronią obiektową i środkami przymusu bezpośredniego. Praca na terenie zewnętrznym stacji postojowej i stacjach metra. Praca w trybie 12/24 i 12/48. Możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze…

emka-wpis

DYŻURNY STACJI

Opis stanowiska: Nadzór nad ruchem pasażerskim. Obsługa monitoringu i systemów technicznych. Prowadzenie prac administracyjnych związanych z obsługą stacji. Sporządzanie raportów i protokołów. Współpraca ze służbami technicznymi metra oraz ze służbami zewnętrznymi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych. Praca w systemie zmianowym – 12/24 i 12/48. Wymagania: Wykształcenie min. średnie, Bardzo dobry stan zdrowia, Gotowość do pracy…

emka-wpis

SPECJALISTA W BIURZE ANALIZ I ROZLICZEŃ INWESTYCJI

Opis stanowiska pracy: Sprawdzanie i potwierdzanie faktur pod względem rzeczowej i finansowej zgodności z planem rzeczowo-finansowym, Harmonogramami Rzeczowo – Finansowymi Wykonawców oraz obowiązującymi przepisami wewnętrznymi i procedurami unijnymi. Sporządzanie comiesięcznych sprawozdań z rzeczowego wykonania planów rzeczowo-finansowych. Opracowywanie projektów/korekt planów rzeczowo-finansowych oraz zestawienia zadań inwestycyjnych dla zadań realizowanych przez Spółkę, jako Inwestora Zastępczego. Opracowywanie wniosków do zmian Wieloletnich…

emka-wpis

SPRZĄTACZKA TABORU

Opis stanowiska:      Sprzątanie taboru metra zgodnie z technologią, Praca w równoważnym systemie czasu pracy, Możliwa praca na wysokości Praca przy sztucznym oświetleniu, Praca w nocy, w tunelu. Wymagania:           Wykształcenie min. podstawowe, Bardzo dobry stan zdrowia, Umiejętność pracy w zespole, Umiejętność pracy pod presją czasu, Mile widziane doświadczenie w sprzątaniu pojazdów szynowych, Oferujemy: Stabilne warunki zatrudnienia…

emka-wpis

ELEKTRYK TABORU

Opis stanowiska pracy: wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra  zgodnie z technologią usuwanie awarii taboru metra wykonywanie pomiarów elektrycznych urządzeń taboru metra praca w równoważnym systemie czasu pracy możliwa praca na wysokości Wymagania:                   wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie w zakresie elektrycznym, elektronicznym lub elektromechanicznym uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń o napięciu do 1 kV (Grupa 1)…

emka-wpis

ELEKTROMECHANIK

Opis stanowiska: Obsługa, eksploatacja, naprawy, bieżące utrzymanie i diagnostyka: – urządzeń elektromechanicznych (dźwigi, schody ruchome, urządzenia OCL), – wentylacyjno – klimatyzacyjnych, – prace warsztatowe na pogotowiu technicznym, – usuwanie awarii, transport itp. Praca w równoważnym systemie pracy, z rozliczeniem trzymiesięcznym, w systemie 12/24 – 12/48. Wymagania: Wykształcenie średnie techniczne ewentualnie zawodowe techniczne w branżach: elektrycznej,…

emka-wpis

ELEKTRYK (w Dziale Mechanicznym)

Opis stanowiska pracy: obsługa i eksploatacja urządzeń wentylacyjno-klimatyzacyjnych wraz z rozdzielnicami elektrycznymi zasilającymi i sterującymi powyższe urządzenia zapewnienie prawidłowego stanu technicznego i sprawności działania podległych urządzeń i instalacji (odpowiedzialność za możliwie szybkie usunięcie zaistniałych awarii i usterek) przeprowadzanie okresowych remontów i przeglądów urządzeń a także wykonywanie prac konserwacyjno-porządkowych współpraca z przedstawicielami innych działów metra oraz…