emka-wpis

PAŹDZIERNIK 2009

Podpisanie umowy na budowę centralnego odcinka drugiej linii metra. Metro Warszawskie powołało kierownika kontraktu, którym został Pan mgr inż. Dariusz Kostaniak – absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Inżynierii Lądowej. Związany z Metrem Warszawskim od 2003 roku. W tym czasie nadzorował budowę stacji Plac Wilsona, Marymont, Młociny oraz Węzła Komunikacyjnego Młociny.

emka-wpis

LISTOPAD 2009

Początek prac nad projektem – rozpoczął się cykl spotkań przedstawicieli konsorcjum ASTALDI S.p. A., GÜLERMAK Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt A.Ş. oraz Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z inżynierami z Metra i Służb Technicznych Miasta St. Warszawy. Wykonawca wyznaczył kierownika kontraktu, którym został Pan mgr inż. Francesco Paolo Scaglione – absolwent Państwowego…

emka-wpis

GRUDZIEŃ 2009

Wykonawca wyznaczył Zastępcę Kierownika Kontraktu. Został nim Pan mgr inż. Mustafa Tuncer – absolwent Politechniki Bliskiego Wschodu w Ankarze, Wydziału Inżynierii Lądowej, specjalizacja: budownictwo na obszarach sejsmicznych. Związany z branżą budowlaną od roku 1989. W 1994 r. rozpoczął pracę w firmie Gulermak Agir Sanayi Insaat ve Taahhut A.S., w której aktualnie zajmuje stanowisko Dyrektora Oddziału…

emka-wpis

STYCZEŃ 2010

Metro Warszawskie złożyło do Dzielnic: Wola, Śródmieście, Praga Północ i Praga Południe (informacyjnie) wnioski o zgody właścicielskie oraz wnioski o wydanie zezwolenia na wycinkę i przesadzenie drzew i krzewów. Przedstawiciele Metra, Urzędu m. st. Warszawy, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Okręgowego Urzędu Górniczego dokonali wizytacji budowy metra w Rzymie (linii C) prowadzonej przez lidera konsorcjum –…

emka-wpis

LUTY 2010

W celu ujednolicenia stosowanego nazewnictwa w procesie inwestycyjnym, utworzone zostały oznaczenia literowe i cyfrowe oraz robocze nazwy stacji II linii metra, z zastrzeżeniem, ze nazwy własne stacji przyjmuje się doraźnie, do czasu zatwierdzenia ich ostatecznej wersji przez Radę Warszawy.Oznaczenia stacji i tuneli szlakowych II linii metra w Warszawie.” (PDF; 82KB) Zakładana kolejność drążenia tuneli za pomocą…

emka-wpis

MARZEC 2010

Wykonawca przedstawił koncepcję zagospodarowania terenu pod Centrum Informacyjne. Wykonawca zrealizował i zatwierdził w Biurze Ochrony Środowiska Urzędu m. st. Warszawy projekt poszerzonych badań geologicznych. Wykonawca przygotował pełną dokumentację dla szybów startowych drążenia tarczy TBM na stacji Rondo Daszyńskiego do złożenia do Zakładu Uzgodnień Dokumentacji. Wykonawca przygotował projekt monitoringu budynków będących w bezpośrednim sąsiedztwie budowy II…

emka-wpis

MAJ 2010

Zakończono prace geologiczne w rejonie Ronda Daszyńskiego. Obecnie prowadzone są odwierty w rejonie Ronda ONZ, a w dniu 31 maja rozpoczęły się badania geologiczne przy stacji Dworzec Wileński. Wykonawca zrealizował projekt budowlany szybu startowego Stacji Rondo Daszyńskiego i złożył do zatwierdzenia do Metra Warszawskiego. Projekt posiada uzgodnienia Zakładu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej nr 1836. Projekt budowlany…

emka-wpis

CZERWIEC 2010

„Metro z lotu ptaka”Wizualizacja została przygotowana na podstawie: I linia metra – materiały powykonawcze; odcinek centralny II linii metra – „Wielobranżowy Projekt Koncepcyjny dla zaprojektowania i budowy odcinka centralnego II linii metra w Warszawie od Ronda Daszyńskiego do Dworca Wileńskiego”; pozostała część II linii – na podstawie wstępnych projektów przebiegu II linii metra, odcinki ABD.Aby…

emka-wpis

LIPIEC 2010

Dlaczego warto budować metro? (PDF, 1,1MB) Wykonawca złożył do Metra Warszawskiego projekt budowlany Centrum Informacyjnego budowy II linii metra. Z upoważnienia Prezydenta m. st. Warszawy wydane zostało przez Urząd Dzielnicy Wola m. st. Warszawy (właściwy dla posadowienia stacji) pozwolenie nr 237/N/2010 na budowę szybu startowego stacji Rondo Daszyńskiego.