emka-wpis

DECYZJE ADMINISTRACYJNE 3+MORY (KAROLIN)

Decyzja Wojewody Mazowieckiego z dnia 19.07.2022 r. nr 567/SAAB/2022 zatwierdzająca projekt budowlany i udzielająca pozwolenia na budowę obejmująca „budowa II linii metra w Warszawie – III etap realizacji odcinka zachodniego od szlaku za stacją C04 „Powstańców Śląskich” do Stacji Techniczno-Postojowej (STP) „Mory” wraz z STP „Mory”, polegające na budowie Pawilonu Ekspedycji na terenie pętli autobusowej…

emka-wpis

DECYZJE ADMINISTRACYJNE II ETAP ODCINKA ZACHODNIEGO I WSCHODNIEGO-PÓŁNOCNEGO II LINII METRA (2+3)

DECYZJA GŁÓWNEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO Z DNIA 13.05.2019 R. UTRZYMUJĄCA W MOCY DECYZJĘ O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA STACJI C19 ZA WYJĄTKIEM CZĘŚCI DOT. DZIAŁEK NR EW. 3/192 I 75 (ZNAK: DOA.7110.516.2018.ROS)(pdf;  POSTANOWIENIE MINISTRA INWESTYCJI I ROZWOJU Z DNIA 06.03.2019 R. STWIERDZAJĄCE UCHYBIENIE TERMINU WNIESIENIA ODWOŁAŃ OD DECYZJI 2/II/2018 O USTALENIU LOKALIZACJI LINII KOLEJOWEJ (ZNAK:…

emka-wpis

DECYZJE ADMINISTRACYJNE ODCINEK WSCHODNI-PÓŁNOCNY I ZACHODNI II LINII METRA (3+3)

ZAŚWIADCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 05.04.2018 R. O OSTATECZNOŚCI DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA STACJI C08 (ZNAK: WI-II.7840.9.6.2016.MP)(pdf; 1MB) ZAŚWIADCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 05.04.2018 R. O OSTATECZNOŚCI DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA STACJI D08 (ZNAK: WI-II.7840.9.1.2016.MP)(pdf; 1MB) ZAŚWIADCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO Z DNIA 16.04.2018 R. O OSTATECZNOŚCI DECYZJI O POZWOLENIU NA BUDOWĘ DLA STACJI D09 (ZNAK:…

emka-wpis

OBIEKT NR 6 NA STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ KABATY

DECYZJA ZARZĄDU DZIELNICY URSYNÓW NR 42/CP/2013 Z DNIA 07.08.2013 R. O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO O ZNACZENIU POWIATOWYM I GMINNYM USTALAJĄCA WARUNKI I SZCZEGÓŁOWE ZASADY ZAGOSPODAROWANIA TERENU I JEGO ZABUDOWY DLA INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO POLEGAJĄCEJ NA BUDOWIE HALI POSTOJOWEJ TABORU METRA (OBIEKT NR 6) ORAZ BUDOWIE MAGAZYNU MATERIAŁÓW CHEMICZNYCH (OBIEKT NR 13A).(plik PDF; 1,9MB)…

emka-wpis

DECYZJE ADMINISTRACYJNE ODCINEK CENTRALNY II LINII METRA

DECYZJA NR 166/2011 NA ODBUDOWĘ POMNIKA POLSKO-RADZIECKIEGO BRATERSTWA BRONI W REJONIE PLACU WILEŃSKIEGO(PDF;  740KB) DECYZJA NR 328/2011 NA BUDOWĘ SIECI GAZOWEJ W GRANICACH PASA DROGOWEGO UL. PROSTEJ I UL. ŻELAZNEJ(PDF;  572KB) DECYZJA NR 73A/11 NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH(PDF; 1,51MB) DECYZJA NR 192/2011 NA BUDOWĘ OBIEKTÓW KOLEJOWYCH DLA STACJI C14 STADION(PDF; 5,1MB) DECYZJA NR 180/2011 NA…