STACJA A23 – Młociny z torami odstawczymi
Budowana jako konstrukcja monolityczna z zastosowaniem ścian szczelinowych. Ściany rozparte rozporami stalowymi poza odcinkiem przy ulicy Pstrowskiego wykonywanym metodą stropową. Stacja jedno i trzynawowa o długości 142,0 m, tory odstawcze - tunel trzynawowy o długości 295,67 m.

Więcej wizualizacji stacji:
Węzeł Komunikacyjny Młociny (560KB) Kliknij tutaj
Węzeł Komunikacyjny Młociny (539KB) Kliknij tutaj
Węzeł Komunikacyjny Młociny (533KB) Kliknij tutaj

  

TUNEL B23 – Tunel dwutorowy, dwunawowy w konstrukcyjnych ścianach szczelinowych ze ścianą środkową - dylatowany co 30 m, wykonany metodą stropową o całkowitej długości 669,0 m.


WIADOMOŚCI

25 października 2008
Stacja została otwarta!

___

14 czerwca 2006
Dzisiaj, w obecności Prezydenta RP, Ministrów Transportu i Budownictwa oraz Rozwoju Regionalnego oraz władz Warszawy, została podpisana umowa na budowę ostatniego odcinka linii metra w Warszawie. Generalnym wykonawcą tej inwestycji, obejmującej tunel szlakowy B23, stację Młociny i węzeł komunikacyjny Młociny; jest konsorcjum firm PeBeKa SA i PRG Metro.

Przewidywalny okres realizacji kontraktu to około 20 miesięcy, licząc od dnia podpisania umowy. Koszt ostatniego odcinka metra to 296 947 986 zł. Budowa tych obiektów, a co za tym idzie, uruchomienie całej pierwszej linii metra powinno nastąpić w pierwszym kwartale 2008 roku.

___

10 maja 2006
Sąd okręgowy wydał postanowienie o uznaniu za niezasadną skargi Warbudu na wyrok arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych w przetargu na budowę tunelu prowadzącego do stacji Młociny, samej stacji metra i węzła komunikacyjnego Młociny. Wyrok UZP uznawał za właściwy wybór wykonawcy dokonany przez komisję przetargową Metra Warszawskiego, jednocześnie nakazując uznanie oferty firmy Hydrobudowa-6, złożoną w tym samym przetargu, za nieważną.

___

16 marca 2006
Sąd okręgowy oddalił skargę firmy Hydrobudowa – 6 dotyczącą warunków przetargu na budowę obiektów trzeciego etapu bielańskiego odcinka metra.

___

 

budowa stacji młociny

31 sierpnia 2006

budowa stacji młociny 1

31 sierpnia 2006

budowa stacji młociny 2

31 sierpnia 2006

budowa stacji młociny 3

31 sierpnia 2006

budowa stacji młociny 4

9 października 2006

budowa stacji młociny 5

9 października 2006

budowa stacji młociny 6

9 października 2006

budowa stacji młociny 7

9 października 2006

budowa stacji młociny 8

9 października 2006

budowa stacji młociny 9

17 października 2006

budowa stacji młociny 10

17 października 2006

budowa stacji młociny 11

17 października 2006

budowa stacji młociny 12

WKM17_10_06

budowa stacji młociny 13

20 listopada 2006

budowa stacji młociny 14

20 listopada 2006

budowa stacji młociny 15

20 listopada 2006

budowa stacji młociny 16

19 grudnia 2006

budowa stacji młociny 17

19 grudnia 2006

budowa stacji młociny 18

19 grudnia 2006

budowa stacji młociny 19

19 grudnia 2006

budowa stacji młociny 20

19 grudnia 2006

budowa stacji młociny 21

19 grudnia 2006

budowa stacji młociny 22

19 grudnia 2006

budowa stacji młociny 23

19 grudnia 2006

budowa stacji młociny 24

18 stycznia 2007

budowa stacji młociny 25

18 stycznia 2007

budowa stacji młociny 26

18 stycznia 2007

budowa stacji młociny 27

18 stycznia 2007

budowa stacji młociny 28

18 stycznia 2007

budowa stacji młociny 29

19 lutego 2007

budowa stacji młociny 30

19 lutego 2007

budowa stacji młociny 31

19 lutego 2007

budowa stacji młociny 32

19 lutego 2007

budowa stacji młociny 33

19 lutego 2007

budowa stacji młociny 34

20 marca 2007

budowa stacji młociny 35

20 marca 2007

budowa stacji młociny 36

20 marca 2007

budowa stacji młociny 37

20 marca 2007

budowa stacji młociny 38

20 marca 2007

budowa stacji młociny 39

23 kwietnia 2007

budowa stacji młociny 40

23 kwietnia 2007

budowa stacji młociny 41

23 kwietnia 2007

budowa stacji młociny 42

23 kwietnia 2007

budowa stacji młociny 43

23 kwietnia 2007

budowa stacji młociny 44

23 kwietnia 2007

budowa stacji młociny 45

18 maja 2007

budowa stacji młociny 46

18 maja 2007

budowa stacji młociny 47

18 maja 2007

budowa stacji młociny 48

22 czerwca 2007

budowa stacji młociny 49

22 czerwca 2007

budowa stacji młociny 50

22 czerwca 2007

budowa stacji młociny 51

22 czerwca 2007

budowa stacji młociny 52

22 czerwca 2007

budowa stacji młociny 53

24 lipca 2007

budowa stacji młociny 54

24 lipca 2007

budowa stacji młociny 55

24 lipca 2007

budowa stacji młociny 56

24 lipca 2007

budowa stacji młociny 57

21 sierpnia 2007

budowa stacji młociny 58

21 sierpnia 2007

budowa stacji młociny 59

21 sierpnia 2007

budowa stacji młociny 60

21 sierpnia 2007

budowa stacji młociny 61

21 sierpnia 2007

budowa stacji młociny 62

21 sierpnia 2007

budowa stacji młociny 63

21 września 2007

budowa stacji młociny 64

21 września 2007

budowa stacji młociny 65

21 września 2007

budowa stacji młociny 66

21 września 2007

budowa stacji młociny 67

25 października 2007

budowa stacji młociny 68

25 października 2007

budowa stacji młociny 69

25 października 2007

budowa stacji młociny 70

25 października 2007

budowa stacji młociny 71

25 października 2007

budowa stacji młociny 72

25 października 2007

budowa stacji młociny 73

25 października 2007

budowa stacji młociny 74

25 października 2007

budowa stacji młociny 75

23 listopada 2007

budowa stacji młociny 76

23 listopada 2007

budowa stacji młociny 77

23 listopada 2007

budowa stacji młociny 78

23 listopada 2007

budowa stacji młociny 79

23 listopada 2007

budowa stacji młociny 80

23 listopada 2007

budowa stacji młociny 81

23 listopada 2007

budowa stacji młociny 82

2 stycznia 2008

budowa stacji młociny 83

2 stycznia 2008

budowa stacji młociny 84

2 stycznia 2008

budowa stacji młociny 85

2 stycznia 2008

budowa stacji młociny 86

2 stycznia 2008

budowa stacji młociny 87

6 lutego 2008

budowa stacji młociny 88

6 lutego 2008

budowa stacji młociny 89

6 lutego 2008

budowa stacji młociny 90

6 lutego 2008

budowa stacji młociny 91

6 lutego 2008

budowa stacji młociny 92

6 lutego 2008

budowa stacji młociny 93

6 lutego 2008

budowa stacji młociny 94

6 lutego 2008

budowa stacji młociny 95

3 marca 2008

budowa stacji młociny 96

3 marca 2008

budowa stacji młociny 97

3 marca 2008

budowa stacji młociny 98

3 marca 2008

budowa stacji młociny 99

2 kwietnia 2008

budowa stacji młociny 100

2 kwietnia 2008

budowa stacji młociny 101

2 kwietnia 2008

budowa stacji młociny 102

2 kwietnia 2008

budowa stacji młociny 103

2 kwietnia 2008

budowa stacji młociny 104

2 kwietnia 2008

budowa stacji młociny 105

2 kwietnia 2008

budowa stacji młociny 106

2 kwietnia 2008

budowa stacji młociny 107

2 kwietnia 2008

budowa stacji młociny 108

2 kwietnia 2008

budowa stacji młociny 109

2 kwietnia 2008

budowa stacji młociny 110

2 kwietnia 2008

budowa stacji młociny 111

5 maja 2008

budowa stacji młociny 112

5 maja 2008

budowa stacji młociny 113

5 maja 2008

budowa stacji młociny 114

5 maja 2008

budowa stacji młociny 115

5 maja 2008

budowa stacji młociny 116

5 maja 2008

budowa stacji młociny 117

5 maja 2008

budowa stacji młociny 118

5 maja 2008

budowa stacji młociny 119

5 maja 2008

budowa stacji młociny 120

5 maja 2008

budowa stacji młociny 121

3 czerwca 2008

budowa stacji młociny 122

3 czerwca 2008

budowa stacji młociny 123

3 czerwca 2008

budowa stacji młociny 124

3 czerwca 2008

budowa stacji młociny 125

3 czerwca 2008

budowa stacji młociny 126

3 czerwca 2008

budowa stacji młociny 127

3 czerwca 2008

budowa stacji młociny 128

3 czerwca 2008

budowa stacji młociny 129

2 lipca 2008

budowa stacji młociny 130

2 lipca 2008

budowa stacji młociny 131

2 lipca 2008

budowa stacji młociny 132

2 lipca 2008

budowa stacji młociny 133

2 lipca 2008

budowa stacji młociny 134

2 lipca 2008

budowa stacji młociny 135

2 lipca 2008

budowa stacji młociny 136

2 lipca 2008

budowa stacji młociny 137

2 lipca 2008

budowa stacji młociny 138

5 sierpnia 2008

budowa stacji młociny 139

5 sierpnia 2008

budowa stacji młociny 140

5 sierpnia 2008

budowa stacji młociny 141

5 sierpnia 2008

budowa stacji młociny 143

5 sierpnia 2008

budowa stacji młociny 144

4 sierpnia 2008

budowa stacji młociny 145

4 sierpnia 2008

budowa stacji młociny 146

4 sierpnia 2008

budowa stacji młociny 147

4 sierpnia 2008

budowa stacji młociny 148

4 sierpnia 2008

budowa stacji młociny 149

4 sierpnia 2008

budowa stacji młociny 150

4 sierpnia 2008

budowa stacji młociny 151

4 sierpnia 2008

budowa stacji młociny 152

3 września 2008

budowa stacji młociny 153

3 września 2008

budowa stacji młociny 154

3 września 2008

budowa stacji młociny 155

3 września 2008

budowa stacji młociny 156

4 września 2008

budowa stacji młociny 157

4 września 2008

budowa stacji młociny 158

4 września 2008

budowa stacji młociny 159

4 września 2008

budowa stacji młociny 160

1 października 2008

budowa stacji młociny 161

1 października 2008

budowa stacji młociny 162

1 października 2008

budowa stacji młociny 163

3 października 2008

budowa stacji młociny 164

3 października 2008

budowa stacji młociny 165

3 października 2008

budowa stacji młociny 166

3 października 2008

budowa stacji młociny 167

3 października 2008

budowa stacji młociny 168

3 października 2008

budowa stacji młociny 169

4 listopada 2008

budowa stacji młociny 170

4 listopada 2008

budowa stacji młociny 172

4 listopada 2008

budowa stacji młociny 171

4 listopada 2008

budowa stacji młociny 174

4 listopada 2008