Metro Warszawskie po raz kolejny zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie badań dotyczących zadowolenia pasażerów korzystających z warszawskiego metra. Badanie przeprowadzono na próbie 1520 osób w dniach 12-28 maja 2008 r., na każdej z 18 stacji w godzinach kursowania podziemnej kolejki, tj. od 5.00-24.00.

Najmłodszy uczestnik badania miał 13 lat, najstarszy respondent - 78 lat. Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowili pasażerowie w wieku 20-24 lata (33,8%), podobnie jak w badaniu w 2007 roku. W grupie tej przeważali studenci dojeżdżający na zajęcia lub do pracy. Kolejną pod względem liczebności grupę pasażerów stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (25,3%) oraz starsi pracujący w wieku 35-59 lat (21,4%). W stosunku do lat ubiegłych uległ znaczącemu zwiększeniu udział najmłodszych pasażerów w wieku poniżej 19 lat (16,9%).

W opinii pasażerów metra przeważają zdecydowanie pozytywne opinie – 91,3% ankietowanych jest zadowolonych z naszych usług.
Wśród zagadnień poruszanych w badaniu znalazła się ocena różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem i kursowaniem metra. Ocenie poddano: częstotliwość kursowania, elementy związane z obsługą pasażerów, bezpieczeństwo, obiekty użyteczności publicznej na stacjach, zmiany i udogodnienia. Celem badania było również sprawdzenie czy istniejący system informacji kierowanej do pasażerów dobrze spełnia swoją funkcję, czy informacje prezentowane w metrze są widoczne, czytelne i zrozumiałe.

Pasażerów zapytano również o ulubioną stację warszawskiego metra. Jest to swoisty plebiscyt, prowadzony od początku tego badania. Przez kolejne 3 lata wygrywała stacja Wilanowska. W roku 2008 wyróżniona została stacja Plac Wilsona, stając się ulubioną stacją pasażerów warszawskiego metra.

Stąd można pobrać wyniki badań (PDF, 546KB)

Przykładowe oceny:

 

2005 r. Procent

2006 r. Procent

2007 r Procent

2008 r Procent

Wilanowska

16,4%

13,2%

17,3%

8,8%

Pl. Wilsona

0,7%

12,2%

10,8%

21,0%

Centrum

11,7%

8,8%

7,5%

6,7%

Świętokrzyska

6,6%

5,2%

2,8%

2,8%

Ratusz Arsenał

8,5%

3,9%

3,0%

4,3%

Dworzec Gdański

4,3%

2,9%

0,9%

1,5%

Kabaty

2,4%

2,6%

1,9%

2,0%

Politechnika

3,5%

2,6%

2,5%

2,8%

Natolin

2,0%

2,6%

0,8%

1,1%

Imielin

2,4%

2,3%

1,3%

2,3%

Pole Mokotowskie

2,1%

2,0%

1,8%

1,5%

Racławicka

1,0%

1,7%

0,5%

1,1%

Służew

2,9%

1,4%

1,3%

2,1%

Wierzbno

1,2%

1,4%

0,7%

1,4%

Ursynów

2,2%

1,1%

1,2%

0,8%

Stokłosy

1,9%

1,0%

1,5%

0,7%

Marymont

-

-

1,1%

0,8%

Słodowiec

-

-

-

1,7%

Brak opinii

30,3%

35,0%

42,9%

36,6%

Ogółem 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Ulubione stacje pasażerów metra: