Celem badań było nie tylko poznanie opinii pasażerów na temat jakości usług oferowanych przez Metro Warszawskie, ale także poznanie zdania pasażerów i rekomendowanych przez nich zmian w naszych usługach.

Badanie przeprowadzono na próbie 1338 pasażerów, którzy między 21, a 27 kwietnia korzystali z usług metra. Najmłodszy uczestnik badania miał 12 lat, najstarszy 79.

Nasze usługi zostały ocenione przez pasażerów bardzo wysoko. Wyniki okazały się w zdecydowanej większości lepsze niż w zeszłym roku.

W porównaniu z rokiem 2005, w tegorocznych badaniach poprawie uległy oceny związane z obsługą metra - wzrósł odsetek pasażerów zadowolonych z tego obszaru o 4,4%.

W oczach pasażerów poprawie uległ również system informacji zarówno na stacjach - wzrost o 2%,

jak i w wagonach metra o 5%.

W ocenie pasażerów ogólna ocena warszawskiego metra jest zdecydowanie pozytywna. Oceny przeciętne lub negatywne wyraziło zaledwie 7,7% badanych, tj. mniej niż w roku ubiegłym.


Jedno z zadawanych pytań miało charakter plebiscytowy, ponieważ dotyczyło wskazania ulubionej stacji metra. Podobnie jak w 2005 roku najwięcej pasażerów wymieniło stację Wilanowska. O popularności tej stacji zdecydowały: architektura, wielkość oraz nowoczesność. Zdaniem pytanych jest to stacja ciekawa, dobrze wyposażona w sklepy i punkty handlowe oraz stanowi ważny punkt komunikacyjny.

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego (PDF, 760 KB)