Metro Warszawskie po raz kolejny zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie badań dotyczących zadowolenia pasażerów korzystających z warszawskiego metra. Badanie przeprowadzono na próbie 1536 osób w dniach 1-7 czerwca 2009 r., na każdej z 21 stacji w godzinach kursowania podziemnej kolejki, tj. od 5.00-24.00.

Najmłodszy uczestnik badania miał 14 lat, najstarszy respondent - 90 lat. Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowili pasażerowie w wieku 25-34 lata (37,7%). Kolejną pod względem liczebności grupę pasażerów stanowiły osoby w wieku 35-59 lat (30%). W obu grupach przeważały osoby aktywne zawodowo. W stosunku do lat ubiegłych zmniejszeniu uległ udział pasażerów w wieku 20-24 (22,2%) i poniżej 19 lat (4,2%), co należy wiązać z faktem, że tym razem termin badania uległ przesunięciu w kierunku wakacji, przypadając na czas sesji egzaminacyjnej na uczelniach oraz końcówki matur.

W opinii pasażerów metra przeważają zdecydowanie pozytywne opinie – 95,5% ankietowanych jest zadowolonych z naszych usług. Wśród zagadnień poruszanych w badaniu znalazła się ocena różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem i kursowaniem metra. Ocenie poddano: częstotliwość kursowania, elementy związane z obsługą pasażerów, bezpieczeństwo, obiekty użyteczności publicznej na stacjach, zmiany i udogodnienia. Celem badania było również sprawdzenie czy istniejący system informacji kierowanej do pasażerów dobrze spełnia swoją funkcję, czy informacje prezentowane w metrze są widoczne, czytelne i zrozumiałe.

Pasażerów zapytano również o ulubioną stację warszawskiego metra. Jest to swoisty plebiscyt, prowadzony od początku tego badania. W roku 2009, podobnie jak w roku ubiegłym, wyróżniona została stacja Plac Wilsona, stając się ponownie ulubioną stacją pasażerów warszawskiego metra.

Stąd można pobrać wyniki badań (PDF, 596KB)

Przykładowe oceny:

Ulubione stacje pasażerów metra:

Zestawienie: ulubione stacje pasażerów metra

Zestawienie: Ogólna ocena usług oferowanych przez Metro Warszawskie

Wykres: Jak ocenia Pan(i) metro pod względem bezpieczeństwa

Wykres: Jak ocenia Pan(i) następujące służby metra: obsługa techniczna

Wykres: Jak ocenia Pan(i) metro pod względem szybkości jazdy