Między 14 a 20 marca 2005 r. Ośrodek Konsultacji i Dialogu Społecznego m.st. Warszawy przeprowadził badanie zadowolenia pasażerów z usług świadczonych przez Metro Warszawskie.

Ankiety przeprowadzano na każdej z 15 stacji, w godzinach kursowania, to jest między 5.00 a 24.00. Badani byli pasażerowie korzystający czynnie z metra (wywiady realizowano na peronach metra, wśród podróżnych wsiadających lub wysiadających z wagonów). Wśród 1250 osób połowę stanowili mężczyźni, a połowę kobiety.

Najmłodszy respondent podróżujący metrem miał 12 lat, najstarszy 84.

Badanie realizowano metodą wywiadu bezpośredniego. Kwestionariusz wywiadu zawierał 10 pytań, które były odczytywane przez ankieterów, a odpowiedzi udzielane przez respondentów były zaznaczane na formularzu odpowiedzi.

Wykresy z wynikami badań

Wyniki ankiety

Wyniki ankiety

Wyniki ankiety

Wyniki ankiety

Wyniki ankiety

Wyniki ankiety

Wyniki ankiety

Wyniki ankiety

Wyniki ankiety