Metro Warszawskie już po raz siódmy zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie badań dotyczących zadowolenia pasażerów korzystających z warszawskiego metra. Badanie przeprowadzono na próbie 1547 osób w dniach 11-16 czerwca 2011 r., na każdej z 21 stacji w godzinach kursowania podziemnej kolejki, tj. od 5.00-24.00.

Najmłodszy uczestnik badania miał 14 lat, najstarszy respondent - 83 lata. Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowili pasażerowie w wieku 35-59 lat (34%). Kolejną pod względem liczebności grupę pasażerów stanowią osoby w wieku 25-34 lat (30%). Udział pasażerów w wieku 20-24 lata to 21%, respondenci poniżej 19 roku życia stanowili 7% badanej populacji. Odsetek osób w wieku 60  - i więcej lat (8%) był na podobnym poziomie co w roku ubiegłym. Wyniki badania pokazują, że metro jest przede wszystkim środkiem transportu publicznego ludzi aktywnych zawodowo lub uczących się.

W opinii pasażerów metra przeważają zdecydowanie pozytywne opinie – 94,9% ankietowanych jest zadowolonych z naszych usług. Wśród zagadnień poruszanych w badaniu znalazła się ocena różnych aspektów związanych z funkcjonowaniem i kursowaniem metra. Ocenie poddano: częstotliwość kursowania, elementy związane z obsługą pasażerów, bezpieczeństwo, obiekty użyteczności publicznej na stacjach, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Podstawowym celem badania było uzyskanie opinii pasażerów na temat jakości usług oferowanych przez Metro Warszawskie oraz poznanie oczekiwań i potrzeb pasażerów względem metra, tak aby w przyszłości nieustannie podnosić standard naszych usług. 

Podobnie jak podczas poprzednich edycji badania, pasażerów zapytano o ulubioną stację warszawskiego metra. Czwarty rok z rzędu, ulubioną stacją pasażerów w roku 2011  była stacja Plac Wilsona.

Wyniki badań można pobrać TUTAJ (PDF; 5,1MB)