Metro Warszawskie po raz kolejny zleciło firmie zewnętrznej przeprowadzenie badań dotyczących zadowolenia pasażerów korzystających z warszawskiego metra. Badanie przeprowadzono na próbie 1539 osób w dniach 7-13 czerwca 2010 r., na każdej z 21 stacji w godzinach kursowania podziemnej kolejki, tj. 5.00 - 24.00.

Najmłodszy uczestnik badania miał 13 lat, najstarszy respondent - 90 lat. Wśród badanych najliczniejszą grupę stanowili pasażerowie w wieku 35-59 lat (38%). Kolejną pod względem liczebności grupę pasażerów stanowiły osoby w wieku 25-34 lata (28,9%). Udział pasażerów w wieku 20-24 (19,5%) i poniżej 19 lat (3,9%) był na podobnym poziomie co w roku 2009. Osoby w wieku 60 - i więcej lat stanowiły 10% badanej populacji.

Wśród zagadnień poruszanych  w   badaniu   znalazła  się ocena  różnych aspektów  związanych z funkcjonowaniem i kursowaniem metra. Ocenie poddano: częstotliwość kursowania, elementy związane z obsługą pasażerów, bezpieczeństwo, obiekty użyteczności publicznej na stacjach, udogodnienia dla osób niepełnosprawnych. Podstawowym celem badania było uzyskanie opinii pasażerów na temat jakości usług oferowanych przez Metro Warszawskie. Innym niezwykle ważnym aspektem badania było poznanie oczekiwań i potrzeb pasażerów względem metra, tak aby nieustannie podnosić standard naszych usług. Pasażerów zapytano również o ulubioną stację warszawskiego metra.

Stąd można pobrać wyniki badań (PDF; 3,8MB)