emka-wpis

MASZYNISTA TABORU PASAŻERSKIEGO METRA

(kobiety i mężczyźni) Opis stanowiska: Szkolenie teoretyczne i praktyczne na stanowisko maszynisty, zakończone egzaminem kwalifikacyjnym – 7 miesięcy Prowadzenie pociągów pasażerskich na liniach metra Obsługa pociągów doświadczalnych i testowych Prowadzenie prac manewrowych z taborem metra Praca przy sztucznym oświetleniu w tunelu/stacjach metra Prowadzenie dokumentacji związanej z obsługą pociągów metra Praca w systemie 3-zmianowym po 8…

emka-wpis

WARTOWNIK

Opis stanowiska: Wykonywanie zadań ochrony fizycznej obiektów Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Zakres obowiązków określony ustawą o ochronie osób i mienia oraz rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami wewnętrznymi. Praca z bronią obiektową i środkami przymusu bezpośredniego. Praca na terenie stacji postojowej i stacjach metra. Praca w trybie 12/24 i 12/48. Możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze godzin…

emka-wpis

DYŻURNY STACJI

Opis stanowiska: Nadzór nad ruchem pasażerskim. Obsługa monitoringu i systemów technicznych. Prowadzenie prac administracyjnych związanych z obsługą stacji. Sporządzanie raportów i protokołów. Współpraca ze służbami technicznymi metra oraz ze służbami zewnętrznymi w trakcie prowadzenia akcji ratowniczych. Praca w systemie zmianowym – 12/24 i 12/48. Wymagania: Wykształcenie min. średnie, Bardzo dobry stan zdrowia, Gotowość do pracy…

emka-wpis

KWIECIEŃ 2023

C01/SC1 trwa realizacja ścian szczelinowych – 34%, trwa wykonywanie murków prowadzących ścian szczelinowych, trwa wykonywanie platform roboczych umożliwiających głębienie ścian szczelinowych na C01 – komora rozjazdów oraz tory odstawcze, trwają prace przygotowawcze do wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu trwają prace związane z utrzymaniem i kontrolą istniejącej zieleni realizacja monitoringu obiektów – wykonano repery ścienne…

emka-wpis

DYSPOZYTOR ELEKTROWOZOWNI

Opis stanowiska: Przyjmowanie i wydawanie pojazdów do/z ruchu pasażerskiego zgodnie ze sporządzonym rocznym planem przeglądów i napraw pociągów metra, oraz tygodniowym planem techniczno – ruchowym elektrowozowni. Praca w równoważnym systemie czasu pracy. Obsługa urządzeń w elektrowozowniach. Sporządzanie dokumentów, raportów, sprawozdań i zestawień. Archiwizacja dokumentacji dyspozytorskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wymagania:             Wykształcenie średnie techniczne (mile…

emka-wpis

SPRZĄTACZKA TABORU

Opis stanowiska:       Sprzątanie taboru metra zgodnie z technologią, Praca w równoważnym systemie czasu pracy, Możliwa praca na wysokości Praca przy sztucznym oświetleniu, Praca w nocy, w tunelu. Wymagania:              Wykształcenie min. podstawowe, Bardzo dobry stan zdrowia, Umiejętność pracy w zespole, Umiejętność pracy pod presją czasu, Mile widziane doświadczenie w sprzątaniu pojazdów szynowych, Oferujemy: Stabilne warunki zatrudnienia…

emka-wpis

INSPEKTOR W BIURZE INFORMATYKI

Opis stanowiska: Tworzenie dokumentacji przetargowej z obszaru IT oraz współpraca z innymi komórkami w tym zakresie (analiza dokumentacji, przygotowanie kalkulacji, monitorowanie przebiegu postępowania). Aktualizacja Systemu Zarządzania jakością ISO w ramach Biura IT. Prawidłowy obieg dokumentów oraz informacji wewnątrz Biura IT i we współpracy z innymi komórkami. Opracowywanie pism, dokumentów, raportów. Przygotowanie raportów z prowadzonych postępowań…

emka-wpis

INSPEKTOR DS. TABORU DZIAŁU TECHNOLOGICZNEGO

 Opis stanowiska: Udział w tworzeniu technologii napraw taboru; Analiza rozwiązań w zakresie organizacji i technologii obsługi technicznej taboru; Udział w opracowywaniu planów obsługi technicznej taboru; Prowadzenie ewidencji pracy taboru; Inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie technologii obsługi taboru w celu usprawnienia procesu przeglądów i napraw, optymalizacji kosztów i zwiększenia podaży taboru do obsługi linii metra; Udział…

emka-wpis

ELEKTROMONTER    

Opis stanowiska: Obsługa urządzeń trakcyjno-energetycznych,   Oględziny i przegląd urządzeń energetycznych, Oględziny i przegląd urządzeń elektrycznych oświetlenia, siły, rozdzielnic, i linii kablowych,  Oględziny i przeglądy urządzeń trakcyjnych podtorza, Naprawy bieżące, konserwacje i remonty ww. urządzeń, Praca pod ziemią (stacje metra oraz tunel metra), Praca trzyzmianowa, w ruchu ciągłym, Wymagania: Wykształcenie: zasadnicze zawodowe elektryczne lub średnie…

emka-wpis

MONTER URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI

Opis stanowiska: Czynności polegające na konserwacji i naprawie urządzeń łączności, teletechnicznych, telewizyjnych, nagłośnieniowych oraz innych urządzeń elektrotechnicznych. Rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie eksploatacji systemów łączności, Wsparcie systemów zewnętrznych. Wymagania: Wykształcenie zawodowe techniczne o profilu telekomunikacja lub elektronika, Umiejętność posługiwania się urządzeniami pomiarowymi, Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, konfiguracji urządzeń elektronicznych, Umiejętności techniczne oraz nastawienie na…