Dzień Integracji w metrze

Dzień Integracji w metrze

5 października 2022 r. odbędzie się już siódma odsłona akcji „ Dzień Integracji w metrze”, organizowanej przez Fundację Integracja i Metro Warszawskie Sp. z o.o.Celem akcji jest dostarczenie pasażerom rzetelnej wiedzy na temat niepełnosprawności, wsparcie informacyjne osób z niepełnosprawnością, a także zwrócenie uwagi na ich sytuację w Polsce. Podczas akcji pracownicy Integracji na terenach stacji…

emka-wpis

HYDRAULIK

Opis stanowiska : bieżąca konserwacja i przeglądy okresowe urządzeń i instalacji wod-kan, centralnego    ogrzewania,   ciepła technologicznego oraz sieci cieplnej wg określonego harmonogramu; usuwanie awarii i usterek występujących w zakresie urządzeń i  instalacji sanitarnych   prace montażowe ( np. wymiana armatury sanitarnej); obsługa podestów ruchomych i wózków platformowych; udział w odbiorach obiektów STP. Wymagania: wykształcenie minimum zawodowe…

emka-wpis

INSPEKTOR DS. BUDOWLANYCH

Opis stanowiska: przeprowadzanie okresowych kontroli obiektów budowlanych; prowadzenie książek obiektów budowlanych STP Kabaty; koordynacja i nadzór robót budowlanych wykonywanych na terenie STP Kabaty, przez firmy zewnętrzne; przeprowadzanie odbiorów technicznych rusztowań; opracowywanie harmonogramów bieżących prac budowlanych; zgłaszanie propozycji do planów zamówień publicznych w zakresie koniecznych zakupów, napraw i modernizacji obiektów budowlanych; prowadzenie gospodarki materiałowej w zakresie wynikającym…

emka-wpis

ELEKTRYK W DZIALE UTRZYMANIA

Opis stanowiska: Wykonywanie napraw, usuwanie awarii w instalacji elektrycznej niskiego napięcia, zgodnie z technologią i dokumentacją techniczną, Wykonywanie przeglądów instalacji oświetleniowych, siłowych, wentylacyjnych, odgromowych i ogrzewania rozjazdów zgodnie z harmonogramem, Obsługa podstawowych przyrządów pomiarowych; Praca na wysokości Praca z podnośników i platform, Praca w różnych warunkach atmosferycznych, Praca w równoważnym systemie czasu pracy (możliwa praca…

emka-wpis

INSPEKTOR DS. ELEKTRYCZNYCH

Opis stanowiska: nadzór nad brygadami elektrycznymi utrzymującymi instalacje elektryczne nn. w obiektach i na terenie STP Kabaty; przygotowywanie specyfikacji technicznych, wycen, przedmiarów do postępowań, zgłaszanie propozycji do planów zamówień publicznych w zakresie koniecznych zakupów, napraw i modernizacji instalacji; opracowywanie harmonogramów bieżących prac elektrycznych; prowadzenie gospodarki materiałowej w zakresie wynikającym z wykonywanych robót elektrycznych; koordynacja i…

emka-wpis

MONTER URZĄDZEŃ ŁĄCZNOŚCI

Opis stanowiska: Czynności polegające na konserwacji i naprawie urządzeń łączności, teletechnicznych, telewizyjnych, nagłośnieniowych oraz innych urządzeń elektrotechnicznych. Rozwiązywanie problemów pojawiających się w trakcie eksploatacji systemów łączności, Wsparcie systemów zewnętrznych. Wymagania: Wykształcenie zawodowe techniczne o profilu telekomunikacja lub elektronika, Umiejętność posługiwania się urządzeniami pomiarowymi, Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, konfiguracji urządzeń elektronicznych, Umiejętności techniczne oraz nastawienie na…

emka-wpis

WARTOWNIK

Opis stanowiska: Wykonywanie zadań ochrony fizycznej obiektów Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Zakres obowiązków określony ustawą o ochronie osób i mienia oraz rozporządzeniami wykonawczymi i przepisami wewnętrznymi. Praca z bronią obiektową i środkami przymusu bezpośredniego. Praca na terenie zewnętrznym stacji postojowej i stacjach metra. Praca w trybie 12/24 i 12/48. Możliwość zatrudnienia w niepełnym wymiarze…

Metro wjechało na Bródno

Metro wjechało na Bródno

Pasażerowie mogą już korzystać z blisko czterokilometrowego, bródnowskiego odcinka M2. Trzy nowe stacje, ściany zatorowe zaprojektowane przez znanego artystę i dojazd do centrum w niecałe 20 minut – tak w skrócie prezentuje się oddana właśnie inwestycja. W środę 28 września pierwszy pociąg zabrał pasażerów z Bródna. Ruszył w kierunku centrum, a dalej Bemowa. Odcinek bródnowski…

emka-wpis

SPECJALISTA W BIURZE KOSZTORYSÓW I WYCEN

Opis stanowiska pracy: Sporządzanie kosztorysów inwestorskich i wycen szacunkowych Opracowywanie wycen prac projektowych, studialnych, analiz i ekspertyz, Sprawdzanie i weryfikowanie wycen opracowywanych przez inne komórki MW, Sprawdzanie i weryfikacja kosztorysów i wycen wykonawców robót, Monitorowanie zmian w prawie i przepisach mających wpływ na wycenę robót. Wymagania: Preferowane wykształcenie min. średnie techniczne (elektryk, teletechnik) Umiejętność sporządzania…

emka-wpis

SPECJALISTA W DZIALE KSIĘGOWOŚCI ROZRACHUNKOWO-KOSZTOWEJ

Opis stanowiska: Miesięczna analiza kosztów i rozrachunków wynagrodzeń oraz kosztów pochodnych, Sporządzanie deklaracji podatkowych VAT, JPK, Sporządzanie sprawozdawczości bilansowej i wewnętrznej, w tym m.in.: rachunek zysków i strat w wersji porównawczej i kalkulacyjnej, bilans, sprawozdanie z przepływów pieniężnych, zestawianie zmian w kapitałach własnych, sprawozdawczość miesięczna na potrzeby wewnętrzne. Udział w wyliczaniu kwoty zaliczki i podatku…