Zakończył się trzeci etap konkursu „Nazwij nowe pociągi”. Z propozycji nadesłanych przez mieszkańców Warszawy, Komisja w drodze głosowania wyłoniła 5 nazw.

Oprócz nazw wybranych przez Komisję do głosowania przedstawiona została również nazwa zgłoszona przez konsorcjum Škoda Trasnportation a.s. oraz Škoda Vagonka a.s.

Na nazwy, które zostały przedstawione do głosowana: MeWa, Morava, Siréna, Varsovia, Wavlak, Zygmunt mieszkańcy Warszawy oddali 7698 głosówGłosowanie odbyło się w terminie 10-23.08.2020

Informacja o zwycięskiej nazwie zostanie ogłoszona przez Komisję w terminie do 15 września.