W związku opublikowanym przez TVP3 Warszawa w dniu 1 kwietnia o godzinie 13.23 materiałem dotyczącym wydarzeń z dnia 31 marca i 27 stycznia br. żądamy zaprzestania rozpowszechniania nieprawdziwych informacji odnośnie braku reakcji Metra Warszawskiego na zaistniałe zdarzenia.

W obu przypadkach reakcja Spółki była natychmiastowa. Odnośnie zdarzenia zaistniałego w dniu 31 marca br. informujemy, że od momentu przeskoczenia przez balustradę przez sprawcę do jego wybiegnięcia z peronu stacji upłynęło około 10 sekund.

Informujemy, że Metro Warszawskie Sp. z o.o. niezwłocznie powiadomiło o zdarzeniu Policję, zabezpieczony został także monitoring z kamer znajdujących się na stacji w celu umożliwienia wszczęcia postępowania przez odpowiednie służby odpowiadające za bezpieczeństwo na peronach metra, podjęcie działań w celu identyfikacji sprawcy oraz pociągniecie go do odpowiedzialności. Policja wszczęła postępowanie w dniu 1 kwietnia.

Równocześnie informujemy, że przedstawiona w materiale wypowiedź red. Marcina Włodarskiego dotycząca wejścia do tunelu osób nieuprawnionych w dniu 27 stycznia br. stoi w sprzeczności z rzeczywistym przebiegiem zdarzenia opisanym w opublikowanym komunikacie Spółki.

Przypominamy, że ujawnienie obecności nieuprawnionych osób w tunelu metra spowodowało natychmiastowe działanie służb Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Od momentu nieuprawnionego wejścia o godz. 05:05 w strefę zastrzeżoną do momentu wykrycia sprawców minęły 2 minuty, zaś do wyłączenia napięcia w tunelu w rejonie zdarzenia minęły 4 minuty.
Umożliwiło to niezwłoczne wejście do tunelu wartowników Straży Metra Warszawskiego. Ujęcie sprawców nastąpiło w ciągu 25 minut.