W związku z opublikowanym w dniu 4 kwietnia 2017r. materiałem „Czy Polska jest bezpieczna?” http://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Czy-Polska-jest-bezpieczna-przed-zamachem z przykrością stwierdzamy, że materiał redakcji nie odzwierciedla przebiegu zdarzeń, a sposób jego przygotowywania wskazuje na próbę świadomego manipulowania informacją.
Autorzy materiału słusznie zwracają uwagę, że najważniejszym celem terrorystów jest wywołanie poczucia strachu i zagrożenia. Mamy wrażenie, że wbrew intencji jego autorów, materiał, który wybiórczo i nieprecyzyjnie relacjonuje przebieg zdarzeń, niepotrzebnie może potęgować strach i obawy pasażerów.
Naszym zdaniem w tego typu relacjach medialnych konieczna jest szczególna wrażliwość i wyczucie, którego tutaj zabrakło. Dziennikarska zabawa zwana w materiale prowokacją mogła doprowadzić do nieprzewidywalnych skutków.
Dysponujemy pełnym zapisem z kamer telewizji przemysłowej CCTV, z którego jednoznacznie wynika, że wartownik zachował się zgodnie z procedurami i wbrew wydźwiękowi materiału, zareagował właściwie. Podstawą do podjęcia działań było pozostawienie bagażu na dłuższy czas bez opieki. Wcześniej (co widać także w materiale) na ławce siedzieli pasażerowie lub też stali obok.
Wartownik od momentu pozostawienia bagażu bez opieki – (oddalenie się pasażerów od ławki, pod którą znajduje się plecak) tj. o godz. 12:13:39, w ciągu niespełna 40 sekund zawiadamia o podejrzanej sytuacji Dyspozytora Ruchu i wnioskuje o przysłanie patrolu Policji.
Równocześnie prowadzi rozpoznanie wśród pasażerów, w tym podchodzi też do osób, które jego zdaniem zachowują się w sposób niejednoznaczny. O godz. 12:14:29 do wartownika SOM podchodzi osoba, która przyznaje się do zorganizowania akcji prowokacyjnej przez dziennikarzy Radia ZET. O godzinie 12:22:48 na miejsce zdarzenia przyjeżdża patrol Policji.
Stała kontrola bezpieczeństwa jest dla nas najważniejsza i wszyscy pracownicy są niezmiennie uwrażliwiani na ten aspekt. W związku z zacytowaniem w materiale wypowiedzi wartownika o „syzyfowej pracy” i zaprezentowanie jej w sposób narzucający widzowi negatywny odbiór, proponujemy zapoznanie się ze znaczeniem tego pojęcia.
Naszą dotychczasową, wieloletnią współpracę z redakcją Radia Zet, zawsze cechował profesjonalizm Państwa dziennikarzy oraz nasza otwartość i chęć pomocy w realizacji materiałów, także tych trudnych. Ceniliśmy redakcyjną rzetelność i wyważone opinie, oparte na informacjach zbieranych od wszystkich stron poruszanego tematu. Doceniamy również troskę Radia Zet o bezpieczeństwo pasażerów. W tym przypadku jednak wyrażamy swoje zaniepokojenie sposobem przygotowania materiału i jego wątpliwą rzetelnością.