Dzięki współpracy stron i pracy zespołów roboczych, w skład których wchodzili uznani eksperci oraz na podstawie doświadczeń wynikających z eksploatacji najnowocześniejszych wagonów metra w Europie, wyjaśniono szereg kwestii technicznych, w tym przyczyny szybszego niż normatywne zużywania kół w początkowej fazie użytkowania. Ustalono m.in., że:

· Mając na względzie poprawę komfortu i bezpieczeństwa pasażerów Konsorcjum Siemens i Newag wymieni na swój koszt koła w dwóch dostarczonych składach – tam gdzie ich zużycie jest największe.
· Dodatkowo Konsorcjum naprawi na swój koszt jeden pociąg.
· Konsorcjum dostarczy na swój koszt dla 6 pociągów 300 kół i 34 osi, które będą mogły zostać wymienione przez Metro w momencie przewidywanego normatywnego ich zużycia.
· Jednocześnie wysokość gwarancji dobrego wykonania ustalona na mocy kontraktu na poziomie 5% jego wartości zostanie zredukowana do wysokości, którą kontrakt przewidywał na okres rękojmi.
· Ponadto w wyniku mediacji strony porozumiały się w kwestii rozliczenia kontraktu.

Podpisanie porozumienia nie kończy współpracy mającej na celu dalszą optymalizację kosztów użytkowania, a także dalszego podnoszenia komfortu i bezpieczeństwa pasażerów. Proces zużycia kół jest stale monitorowany i obecnie nie przekracza norm założonych w technicznej specyfikacji i warunkach kontraktu.

Zarówno Metro jak i Konsorcjum Siemens i Newag wyrażają przekonanie, że nabyte doświadczenia wynikające z eksploatacji, prowadzenia stałych działań obserwacyjnych i badawczych oraz zgrywania rozbudowywanej infrastruktury wraz z najnowocześniejszym taborem, pozwolą w przyszłości na jeszcze większe obniżenie kosztów eksploatacji i zwiększenie komfortu pasażerów.