W dniu 10 sierpnia 2018 r. otwarto ofertę w przetargu na budowę 2 stacji metra: Wola Park i Powstańców Śląskich.

Na wykonanie tego zadania Inwestor – Miasto Stołeczne Warszawa – przeznaczył kwotę 1 049 255 121,12zł brutto.

Ofertę na kwotę 959 249 940,00 zł brutto złożyło konsorcjum w składzie:

  1. Gülermak Aǧır Sanayi
    İnşaat ve Taahhüt A.S.
    z siedzibą w Ankarze (Turcja), Konya Devletyolu, 23. Km, no. 111 Gölbaşi – Ankara, Turcja
  2. Astaldi S.p.A. z siedzibą w Rzymie, ul. Giulio Vincenzo Bona 65, 00156 Rzym (Włochy)
  3. Gülermak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa

Kryteriami wyboru najlepszej oferty są:

·       cena – 60 proc.

·       skrócenie czasu wykonania – 8 proc.

·       przedłużenie okresu rękojmi – 32 proc.

Szczegółowa informacja z otwarcia ofert znajduje się na stronie: https://postepowania.metro.waw.pl/app/demand/notice/public/1754/details

To najkrótszy z planowanych odcinków II linii. W ramach tego kontraktu wybudowanych zostanie ponad 2,5 kilometra tuneli i prawie 300 tys. metrów sześciennych podziemnej kubatury.

Stacja C05 – czyli Wola Park – powstanie pod ul. Górczewską w rejonie ul. Białowiejskiej. Stacja C04 Powstańców Śląskich, również zostanie wybudowana pod ul. Górczewską – po wschodniej stronie ul. Powstańców Śląskich. Za stacją przewidziano komorę torów odstawczych. Po wprowadzonych korektach – wyjścia ze stacji mają prowadzić do wszystkich narożników skrzyżowania, a także na przystanki tramwajowe.

Wszystkie odcinki rozbudowywanej M2 są obecnie w budowie lub toczą się dla nich postępowania przetargowe. Cała II linia ma być gotowa przed 2023 rokiem.