Zamawiający Metro Warszawskie Sp. z o.o. ogłasza Konkurs na Wybór Brokera Ubezpieczeniowego. Nagrodą w Konkursie będzie świadczenie usług przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w zakresie pośredniczenia w zawieraniu umów ubezpieczeń majątkowych, odpowiedzialności cywilnej, komunikacyjnych oraz grupowych na życie i zdrowotnych, cyber, D&O, bez prawa podpisywania umów, w oparciu o minimum ryzyka ubezpieczeniowego oraz w zakresie obsługi zawartych umów ubezpieczeniowych.
Szczegółowe informacje i materiały do pobrania TUTAJ