Budowa zachodniego odcinka metra linii M2 na Bemowie wkracza w etap pierwszych prac konstrukcyjnych tzw. obiektów kubaturowych. Wkrótce rozpocznie się budowa ścian szczelinowych stacji metra Karolin. Ta operacja wymaga wykorzystania m.in. łyżki zwanej chwytakiem, bentonitu, stalowych klatek i betonu.

Skrzyżowanie ulic Połczyńskiej i Sochaczewskiej – to właśnie tu powstanie pierwsza, biorąc pod uwagę numerację, stacja linii M2, czyli C01 Karolin. Zarówno piesi, jak i kierowcy, mogą zauważyć w pobliżu skrzyżowania silosy i pracujący ciężki sprzęt. Widać już również pierwsze elementy konstrukcji przyszłej stacji metra.

Najpierw bentonit, potem beton

Na terenie budowy stacji metra na Bemowie pojawiły się długie, wąskie wykopy. Zabezpieczone są one po bokach tzw. murkami prowadzącymi. To konstrukcja tymczasowa, ale bardzo ważna, ponieważ posłuży do stworzenia przyszłych ścian stacji. Pomiędzy dwa równoległe murki wprowadzana zostanie teraz ogromna łyżka, która wykopie – głęboką na ponad 20 metrów – szczelinę. Po uzyskaniu odpowiedniej głębokości, do wykopu wpuszczane będą klatki zbrojeniowe. Jednak już podczas wykopania szczeliny wtłaczany będzie do środka bentonit, czyli specjalna zawiesina zapobiegająca osuwaniu się gruntu wewnątrz szczeliny.

Kolejny etap to wymiana bentonitu na beton. Ten pierwszy będzie wypierany przez beton wprowadzany do wykopu specjalnymi rurami. Wypełni on całą przestrzeń długiego wykopu i stworzy trwałe, stabilne ściany szczelinowe. W ten sposób powstanie konstrukcja przyszłej stacji.

Trzy stacje metra i STP

To oczywiście nie jedyne prace, które toczą się na budowie odcinka metra na Karolin. Na trzech przyszłych stacjach przekładane są obecnie wszystkie sieci podziemne, wykonywane są przyłącza elektryczne do placu budowy, trwa przesadzanie drzew i inne roboty przygotowawcze oraz wprowadzane są kolejne etapy tymczasowej organizacji ruchu.

Budowa bemowskiego odcinka linii M2 obejmuje trzy stacje (Lazurowa, Chrzanów i Karolin), tunele oraz Stację Techniczno-Postojową Karolin.