W dniu 25.01.2017 r. obradował Sąd Konkursowy (przewodniczącą Sądu konkursowego jest p. dyr. Marlena Happach, architekt m.st. Warszawy), który dopuścił do składania prac konkursowych 5 firm (z 7 oferentów).

Zaproszenia do składania prac w Konkursie na wykonanie Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej trzeciego etapu realizacji odcinka zachodniego II linii metra wraz ze Stacją Techniczno – Postojową (STP) Mory w Warszawie zostały wysłane do:

 • Konsorcjum AMC Andrzej M. Chołdzyński i Biuro Projektów  „Metroprojekt”,
 • Konsorcjum pod przewodnictwem Schuessler Plan Inżynierzy,
 • Ove Arup & Partners International Limited,
 • ILF Consulting Engineers Polska,
 • Systra SA.

Termin składania projektów koncepcyjnych upływa 4 maja 2017 r.

 W ocenie Prac Konkursowych przyjętych zostało 7 kryteriów:

 • cena (30%);
 • walory konstrukcyjno-technologiczne (5%);
 • walory eksploatacyjne (15%);
 • minimalizacja oddziaływania obiektów metra na środowisko w czasie eksploatacji (10%);
 • rozwiązania architektoniczne (20%);
 • powiązania stacji metra z innymi środkami komunikacji publicznej (10%);
 • program i rozwiązania technologiczne STP (10%).

Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę w wysokości 50 tys. zł, a także zaproszony zostanie do negocjacji w trybie zamówienia „z wolnej ręki” w postępowaniu o udzielenie zamówienia na opracowanie projektów budowlanych oraz postępowaniu Zarządu Transportu Miejskiego o udzielenie zamówienia na opracowanie „Koncepcji Architektoniczno-Budowlanej  Węzłów Przesiadkowych”.