W dniu 12 października na zaproszenie Pana Michała Olszewskiego, zastępcy prezydenta m.st. Warszawy odbyło się spotkanie z prezesem firmy Gülermak – Generalnym Wykonawcą kontraktu.

Spotkanie dotyczyło kontynuowania realizacji inwestycji przez Generalnego Wykonawcę.

Inwestor przedstawił analizę ekonomiczną i prawną, obejmującą przeszacowanie wartości oraz przywracającą równowagę stron obowiązującego kontraktu budowy odcinka 3+STP Karolin.

To ważna dla miasta inwestycja transportowa, oddane niedawno stacje metra pokazują jak bardzo mieszkańcy czekają na kolejne. Dotychczasowa, długoletnia współpraca z Wykonawcą układa się dobrze, dlatego w atmosferze wzajemnego zrozumienia liczymy na ustalenia, które umożliwią jak najszybsze przystąpienie do kontynuowania budowy metra na Bemowie.

Dzisiejsze spotkanie jest wstępem do dalszych rozmów. Następne odbędzie się za około miesiąc.