W związku z artykułem „Nawleczeni na tunel metra” publikujemy korespondencję wysłaną do Muzeum Sztuki Nowoczesnej. 

Szanowni Państwo,
w związku z nieprawdziwymi informacjami, przekazanymi przez Państwa i opublikowanymi w artykule Gazety Stołecznej: „Nawleczeni na tunel metra”, z dnia 30 września informuję, że w 2019 roku dwukrotnie występowano do Metra Warszawskiego sp. z o.o. o udostępnienie dokumentacji stacji A13 Centrum. W kwietniu z prośbą zwróciła się firma Warbud – Generalny Wykonawca, lecz dokumentacja nie została odebrana przez tę firmę. W listopadzie z podobnym wnioskiem wystąpiło Muzeum Sztuki Nowoczesnej i w styczniu 2020 roku Metro Warszawskie przekazało następującą dokumentację: architektura, konstrukcja oraz dokumentacja łącznika tunelowego M1/M2.

Nie jest więc prawdą wyrażone przez Państwa sformułowanie: „Dokumentacja stacji gdzieś się zawieruszyła”. 

W związku z powyższymi faktami wnoszę o zamieszczenie sprostowania następującej treści: „Nie jest prawdziwe zawarte w artykule twierdzenie: „Dokumentacja stacji gdzieś się zawieruszyła”. Dokumentacja stacji A13 Centrum znajduje się w archiwum Metra Warszawskiego sp. z o.o. i została przekazana Muzeum Sztuki Nowoczesnej w dniu 14 stycznia 2020 roku”.

Anna Bartoń
Rzecznik Prasowy