W związku z toczącymi się pracami przygotowawczymi do budowy III linii metra w Warszawie /M3/ informujemy, że: 

  • na podstawie podpisanej w grudniu 2019 roku umowy na wykonanie Studium technicznego aktualnie prowadzona jest analiza dotycząca przebiegu linii M3 na terenie Pragi, która stanowi wyłącznie pierwszą część przebiegu całej linii M3;
  • kolejne etapy realizacji zakładają kontynuację linii M3 poprzez przejście przez Wisłę i połączenie z linią M1 w rejonie stacji Wilanowska;
  • inwestycja  M3 – etap Praga ma zagwarantowane finansowanie w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości 1.185.500.000 zł.- (wkład własny m.st. Warszawy) zgodnie z Uchwałą nr XXIV/682/2019 z 13 grudnia 2019 roku.