Metro Warszawskie

Metro Warszawskie

 
Tu jesteś: Strona główna > O firmie > Praca i praktyki w Metrze

Praca i praktyki w Metrze

Praca
Aplikacje prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje, w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja", można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Procedura rekrutacyjna:
   I etap: zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie 
   II etap: przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
   III etap: wstępna selekcja aplikacji 
   IV etap: rozmowy kwalifikacyjne
   V etap: powiadomienie kandydata przez Dział Kadr o wyniku procesu kwalifikacyjnego

 

 

Nabór pracowników na stanowisko: PRACOWNIK TABOROWY O SPECJALNOŚCI: MECHANIK, ELEKTRYK, ELEKTRONIK

Opis stanowiska:

 • Wykonywanie przeglądów i napraw taboru metra zgodnie z technologią;
 • Usuwanie awarii taboru metra;
 • Wykonywanie pomiarów urządzeń taboru metra;

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie kierunkowe: mechaniczne, elektryczne, elektroniczne;
 • Uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń o napięciu 1kV;
 • Znajomość obsługi komputera;
 • Bardzo dobry stan zdrowia;
 • Dyspozycyjność;
 • Umiejętność pracy w zespole.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia.

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:
rekrutacja@metro.waw.pl


Termin nadsyłania zgłoszeń: 23 lipca 2014 r.


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

Nabór pracownikow na stanowisko: MONTER W SPECJALNOŚCI: ŁĄCZNOŚĆ PRZEWODOWA, URZĄDZENIA ŁĄCZNOŚCI ŚWIATŁOWODOWEJ, URZĄDZENIA RADIOŁĄCZNOŚCI.

Opis stanowiska:

 • Czynności polegające na konserwacji, naprawach oraz ewentualnym usuwaniu uszkodzeń urządzeń łączności przewodowej, sieci czasu, nagłośnienia oraz urządzeń informacji pasażerów, urządzeń telewizji przemysłowej oraz systemu punktów alarmowych, urządzeń systemów radiołączności VHF, TETRA oraz sieci WLAN,
 • Konserwacja i pomiary instalacji kablowych, instalacji światłowodowych, systemów radiołączności;

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach z dziedziny telekomunikacji, informatycznej, elektronicznej;
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, konfiguracji urządzeń elektronicznych;
 • Umiejętności analityczne, techniczne oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów;
 • Uprawnienia SEP do 1 kV;
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows XP, Windows 7;
 • Dyspozycyjność;
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość technicznego j. angielskiego.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:
rekrutacja@metro.waw.pl


Termin składania ofert do dnia 22 lipca 2014 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

Nabór pracowników na stanowisko: MONTER W SPECJALNOŚCI: URZĄDZEŃ STEROWANIA RUCHEM POCIĄGÓW, URZĄDZENIA ZDALNEGO STEROWANIA I KONTROLI DYSPOZYTORSKIEJ, URZĄDZENIA AUTOMATYCZNEGO OGRANICZENIA PRĘDKOŚCI.

Opis stanowiska:

 • Czynności polegające na konserwacji, naprawach oraz ewentualnym usuwaniu uszkodzeń komputerowych i przekaźnikowych urządzeń sterowania ruchem pociągów, systemu zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej, taborowych urządzeń automatycznego ograniczenia prędkości;
 • Konserwacja zewnętrznych urządzeń sterowania ruchem w tym napędów zwrotnicowych, sygnalizatorów, układów kontroli niezajętości torów, konserwacja i pomiary instalacji kablowych;

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach z dziedziny elektrycznej, elektronicznej;
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, konfiguracji urządzeń elektronicznych;
 • Warunki zdrowotne, przygotowanie zawodowe i egzamin kwalifikacyjny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie pracowników zatrudnionych na stanowiskach bezpośrednio związanych z prowadzeniem i bezpieczeństwem ruchu kolejowego, prowadzeniem określonych rodzajów pojazdów kolejowych oraz pojazdów kolejowych metra – dla montera urządzeń sterowania ruchem pociągów i montera urządzeń zdalnego sterowania i kontroli dyspozytorskiej;
 • Umiejętności analityczne, techniczne oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów;
 • Uprawnienia SEP do 1 kV;
 • Znajomość systemu operacyjnego Windows XP
 • Dyspozycyjność;
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość technicznego j. angielskiego.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Termin składania ofert do dnia 22 lipca 2014 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

Nabór pracowników na stanowisko: MONTER W SPECJALNOŚCI: URZĄDZENIA ZDALNEGO STEROWANIA.

Opis stanowiska:

 • Czynności polegające na konserwacji, naprawach oraz ewentualnym usuwaniu uszkodzeń systemów zdalnego sterowania urządzeniami energetycznymi oraz technicznymi;
 • Rozwiązywanie problemów dotyczących sprzętu, aplikacji i systemów IT oraz obsługa komputerowych systemów automatyki przemysłowej.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie oraz tytuł zawodowy technika w zawodach i specjalnościach z dziedziny automatyki, elektronicznej, informatycznej;
 • Podstawowa wiedza z zakresu automatyki przemysłowej;
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku;
 • Umiejętność czytania dokumentacji technicznej, konfiguracji urządzeń elektronicznych;
 • Umiejętności analityczne, techniczne oraz nastawienie na rozwiązywanie problemów;
 • Uprawnienia SEP do 1 kV;
 • Znajomość systemów operacyjnych Windows XP, Windows 7;
 • Dyspozycyjność;
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość technicznego j. angielskiego.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:
rekrutacja@metro.waw.pl

Termin składania ofert do dnia 22 lipca 2014 r.


Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)