Metro Warszawskie

Metro Warszawskie

 
Tu jesteś: Strona główna > O firmie > Praca i praktyki w Metrze

Praca i praktyki w Metrze

Praca
Aplikacje prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje, w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja", można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Procedura rekrutacyjna:
   I etap: zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie 
   II etap: przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
   III etap: wstępna selekcja aplikacji 
   IV etap: rozmowy kwalifikacyjne
   V etap: powiadomienie kandydata przez Dział Kadr o wyniku procesu kwalifikacyjnego

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

MASZYNISTA TABORU PASAŻERSKIEGO

Opis stanowiska:

 • Prowadzenie jazd pociągów z pasażerami;
 • Udział w jazdach próbnych i doświadczalnych pasażerskiego taboru metra;
 • Prowadzenie prac manewrowych z taborem metra;
 • Szkolenie praktyczne kandydatów na maszynistów w zakresie wypełniania obowiązku maszynisty.

Wymagania:

 • Wykształcenie średnie;
 • Dobry stan zdrowia – pierwsza kategoria wzroku i słuchu;
 • Miejsce zamieszkania Warszawa i okolice;
 • Brak zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 16 maja 2015 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

 

SPECJALISTA TECHNOLOG

Opis stanowiska:

 • Tworzenie technologii napraw taboru;
 • Analiza rozwiązań w zakresie organizacji i technologii obsługi technicznej taboru;
 • Opracowywanie planów obsługi technicznej taboru;
 • Prowadzenie ewidencji pracy taboru;
 • Inicjowanie nowych rozwiązań w zakresie technologii obsługi taboru w celu usprawnienia procesu przeglądów i napraw, optymalizacji kosztów i zwiększenia podaży taboru do obsługi linii metra;
 • Prowadzenie nadzoru nad realizacją umów dotyczących remontu taboru metra;
 • Przygotowywanie materiałów technicznych do przetargów związanych z dostawą, modernizacją i obsługą techniczną taboru;
 • Prowadzenie monitoringu pracy taboru pod kątem prawidłowości i bezpieczeństwa eksploatacji.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne – preferowane kierunki związane z budową i eksploatacją taboru kolejowego oraz maszyn;
 • Zdolność samoorganizacji pracy własnej;
 • Zdolność rozwiązywania problemów technicznych;
 • Doświadczenie w prowadzeniu i tworzeniu dokumentacji technicznej;
 • Znajomość przepisów i norm dotyczących eksploatacji taboru kolejowego;
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie dobrym;
 • Znajomość języka niemieckiego lub rosyjskiego będzie dodatkowym atutem;
 • Obsługa komputera na poziomie zaawansowanym;
 • Uprawnienia SEP do eksploatacji urządzeń o napięciu 1 kV;

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do 30 kwietnia 2015 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko: 

 

Pracownik Działu Kontroli Wewnętrznej

 

Opis stanowiska:

 • Przygotowanie do czynności kontrolnych;
 • Przeprowadzanie kontroli dotyczącej zakresu działalności Metra Warszawskiego;
 • Podejmowanie działań naprawczych i zapobiegawczych powstawaniu nieprawidłowości;
 • Monitorowanie realizowanych zaleceń pokontrolnych;
 • Przygotowanie raportów i analiz z prowadzonych kontroli.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe – techniczne,;
 • Umiejętność analitycznego myślenia i organizacji własnej pracy, komunikatywność, efektywność;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Pożądane doświadczenie zawodowe w zakresie zagadnień związanych z kontrolą wewnętrzną;
 • Znajomość pakietu MS Office;
 • Preferowane będzie doświadczenie zawodowe w jednostkach kontrolnych oraz w działalności eksploatacyjnej, maksymalnie zbieżnej do występującej w strukturach Metra Warszawskiego;
 • Udokumentowane kursy, szkolenia, certyfikaty z zakresu pracy kontrolera wewnętrznego w przedsiębiorstwie.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

 

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

aplikacje należy składać do 16 maja 2015 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)