Metro Warszawskie

Metro Warszawskie

 
Tu jesteś: Strona główna > O firmie > Praca i praktyki w Metrze

Praca i praktyki w Metrze

Praca
Aplikacje prosimy wysyłać pocztą e-mail na adres: rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje, w kopercie z dopiskiem "Rekrutacja", można także przesłać pocztą na adres siedziby Metra Warszawskiego lub zostawić na portierni przy wejściu do siedziby Metra.

Procedura rekrutacyjna:
   I etap: zamieszczenie ogłoszenia o naborze pracowników przez Metro Warszawskie 
   II etap: przysyłanie aplikacji przez zainteresowanych
   III etap: wstępna selekcja aplikacji 
   IV etap: rozmowy kwalifikacyjne
   V etap: powiadomienie kandydata przez Dział Kadr o wyniku procesu kwalifikacyjnego

 

 

Metro Warszawskie Sp. z o.o. prowadzi nabór pracowników na stanowisko:

SPECJALISTA W DZIALE OCHRONY ŚRODOWISKA

Opis stanowiska:

 

 • Opiniowanie dokumentacji technicznej i formalnej w trakcie przygotowywania i realizacji inwestycji oraz udział w odbiorach zrealizowanych inwestycji;
 • Udział w spotkaniach oraz kontrolach wewnętrznych w trakcie realizacji inwestycji;
 • Opracowywanie dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowych m.in. z zakresu gospodarki odpadami i gospodarki zielenią;
 • Opiniowanie dokumentów przetargowych w zakresie ochrony środowiska;
 • Przygotowywanie wymaganych prawem sprawozdań oraz informacji dla organów i podmiotów zewnętrznych (m.in. naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej);
 • Współpraca ze służbami kontrolnymi w obszarze ochrony środowiska;
 • Prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu ochrony środowiska oraz systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001;
 • Sporządzanie analiz działania Spółki w kontekście ochrony środowiska.

Wymagania:

 • Wykształcenie wyższe techniczne kierunkowe – inżynieria środowiska, ochrona środowiska, inżynieria sanitarna;
 • Min. staż pracy na stanowisku związanym z ochroną środowiska – 3 lata;
 • Znajomość przepisów i zagadnień z zakresu szeroko rozumianej ochrony środowiska ze szczególnym ukierunkowaniem na inwestycje i gospodarkę wodno-ściekową;
 • Umiejętność czytania oraz sprawdzania dokumentacji technicznej i formalnej w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji;
 • Wiedza nt. technologii i urządzeń chroniących środowisko;
 • Umiejętność opracowywania dokumentacji niezbędnej do uzyskania decyzji środowiskowych m.in. z zakresu gospodarki odpadami i gospodarki zielenią;
 • Znajomość systemu zarządzania środowiskowego wg normy PN-EN ISO 14001;
 • Mile widziana znajomość zagadnień z zakresu odnawialnych źródeł energii oraz obsługi Zakładowego Banku Zanieczyszczeń Środowiska firmy ATMOTERM;
 • Umiejętność obsługi komputera pakiet MS Office;
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność samodzielnego podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;
 • Komunikatywność i umiejętność przekazywania wiedzy.

Oferujemy:

 • ciekawą, stabilną pełną wyzwań pracę,
 • szkolenia

Zainteresowani proszeni są o składanie aplikacji na adres:

rekrutacja@metro.waw.pl

Aplikacje należy składać do dnia 20 sierpnia 2015 r.

Prosimy o dopisanie następującej klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883)